Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

praktijk voor psychosociale therapie


Ontspannen lesgeven

Onderwijsprofessionals die op een mindful wijze lesgeven zijn bewust en met aandacht in het "hier en nu". Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om, vanuit een vriendelijke, niet oordelende aandacht helemaal aanwezig te zijn. Door zelf rustig en helder te zijn, ook wanneer er (veel) onrust om hen heen is, blijven ze uit de stress en kunnen ze hun groepen met aandacht begeleiden.

Door een groep vanuit rust en helderheid les te geven, ontstaat er ruimte om leerlingen zo te begeleiden dat ook zij zich beter concentreren en anders met stemmingen, (groeps)omstandigheden en impulsen omgaan.

De sfeer en dynamiek in de groep worden rustig en er ontstaat ruimte voor iedereen. Groepsleden kunnen op een vriendelijke manier open staan voor zichzelf en anderen. Zowel de leerkrachtdocent als de leerlingen/student krijgen meer rust en zelfvertrouwen. Hierdoor wordt werkelijk leren op prettige wijze bevorderd.

 • "Er bestaan geen lastige groepen. Als ik merk dat een kind lastig gedrag begint te vertonen, ga ik bij mezelf na wat ik kan veranderen aan mijn eigen gedrag en handelen, zodat het kind weer lekker aan het werk kan.”

"Prachtige gezegd, maar als ik het nu ECHT helemaal gehad heb om steeds mijn eigen gedrag en handelen te veranderen?"

 • "Leerkracht zijn, het mooiste vak van de wereld"!
"Kon ik dat maar weer zo voelen, ik ben moe en voel me overal te kort schieten. "

"De aantrekkelijkheid is bij mij afgenomen door de toename van leerlingen met gedragsproblemen en- stoornissen. Het veranderde onderwijsaanbod. Een toename van vergaderingen, cursussen en overleggen. De toename van het vastleggen van gegevens. De toename van het aantal taken van de leerkracht."

 • "De leerkracht doet er toe!"

"Ja, ik weet het". Au,au, au, nog meer schuldgevoel. Dus het ligt aan mij. Omdat ik niet goed in mijn vel zit, niet vrolijk en blij ben, zijn de kinderen ook geïrriteerd. Actie/reactie, dus ik zit in een vicieuze cirkel!" "Hoe kom ik hieruit?"

 • "Ik kom nauwelijks toe aan gewoon lesgeven, in een overvolle klas met autistische, dyslectische leerlingen, met PDD-NOS", ADHD, slechthorenden, slechtzienden, vluchtelingen, leerlingen onder jeugdzorg enz."

"Ik wil geen enkel kind te kort doen. Ik werk me de benen uit mijn lijf, ik schiet op allerlei momenten te kort, het geeft mij geen bevredigend gevoel. Het is niet leuk voor de kinderen en niet voor mijzelf."

Meer info op deze site onder de link:

Check Je Werkstress.

Stress/overspannen/burn-out

 • De werkdruk is heel erg hoog. Er wordt van leerkrachten verwacht dat ze alle sociale, familie- en wereldproblemen bespreken en behandelen.
 • Ik heb nauwelijks tijd om op een leuke manier met kinderen te werken. Ik ben vooral bezig met registreren van wat ik allemaal doe.
 • "Ik ga op tijd naar bed, dan kan ik er wel weer tegen".
 • "Het is bijna vakantie, dan laad ik me weer op".
 • "Goh, niet kniezen even volhouden, de Sint en Kersttijd is altijd een drukke periode".
 • "De rapporten zijn bijna klaar, dan heb ik weer tijd"
 • "Vandaag ga ik eens op tijd naar huis."
 • "Volgend jaar heb ik een makkelijke groep."
 • "Het is maar werk."
 • "Ik heb te weinig tijd".
 • " Ik moet nog zoveel doen"".
 • "Ik mag geen beslissingen nemen".
 • "Alles moet nog nagekeken worden"
 • "Ik ben nooit klaar"
 • " Weer een vergadering en mijn gewone werk blijft liggen."
 • "Waar haal ik de tijd vandaan?"
 • "Denken ouders nou echt dat we hun oppas zijn?"
 • " Hoe hou ik dit werk vol tot mijn pensioen?"

Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de leraren niet tot zijn pensioen les geeft. Van hen raakt circa de helft om psychische redenen arbeidsongeschikt. Weliswaar is dit percentage de afgelopen jaren gedaald, maar dit lijkt meer de komen door lagere uitkeringen. De druk om te blijven werken, is groter.

Het is niet zo dat als je een aantal van bovenstaande opmerkingen en uitspraken herkend, dat je een slechte leerkracht bent. Integendeel, vaak zijn het betrokken, perfectionistische personen die door hun inzet teveel van zichzelf vragen en daardoor de vernieling ingaan.

Dit klinkt misschien erg dramatisch. Toch wil dit woord gebruiken; de vernieling in gaan. Je energiebron loopt leeg en je eist van jezelf dat bij een beetje energie je weer er dubbel en dwars voorgaat.

Totdat de veerkracht volledig kapot is.

Stop nu met jezelf straffen.

Blijf alsjeblieft niet te lang doorlopen.


Door mijn ruime onderwijservaringen weet ik en kan ik ook echt voelen waar je over praat.

Graag wil ik je ondersteunen en je begeleiden.

De balans weer terug te vinden waar nodig is.

Zodat je kunt leven vanuit je hart, net zo kleurrijk als een jong kind.

"Als er oorlog in ons woedt,

zal het niet lang duren of we voeren oorlog met anderen,

zelfs met diegenen waarvan we houden".

uitspraak van: Thich Nhat Hanh ( boeddhistische meester).

0