LET OP: per 9 juli 2022 sluit ik mijn praktijk in Hazerswoude Rijndijk.

Eind november (her) open ik mijn praktijk in Kamperland (Zeeland).

Online sessies zijn vanaf dat moment ook mogelijk.

Mijn collega Christel van der Honing in Waddinxveen is zeker aan te bevelen. Haar website: www.binnenom.nlHet Nederlands Focal Point en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verheugd True Colors als campagnesupporter te mogen verwelkomen en kijken uit naar de samenwerking.

Als supporter geef ik aan de hoofddoelstelling van de PSA-campagne te onderschrijven: het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door PSA, het vergroten van leiderschap bij leidinggevenden en het vergroten van mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit van medewerkers. Door het bevorderen van een cultuuromslag in bedrijven, waardoor het gesprek tussen werknemer en leidinggevende over PSA-onderwerpen vroegtijdig en op een goede manier mogelijk is, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Ik wil graag met True Colors een bijdrage leveren bij het bereiken van deze cultuuromslag.